Forlaget Synope
    Undervisningsmaterialer til danskundervisningen
    og til dansk som andetsprog

(Learning materials for courses covering
Danish as a foreign language)
Forsiden
(Home)
Priser & vilkår
(Prices & terms)
Bestilling
(Order books)
Om Synope Kontakt
(Contact)


Downloads:

'På vej til dansk - trin for trin'
(6. udg. 2022).
af Lisbet Thorborg og Mayanna J. Riis.

Mål og målgruppe:
Bogen er velegnet til sprogskolernes DU3 modul 1 / Arbejdsmarkedsrettet dansk eller tilsvarende grundforløb og opbygger gradvist et solidt og funktionelt basisdansk. Bogen opfylder målene for A1, Breakthrough (jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog) og ministeriets mål for undervisningen. Bogen dækker de 3 obligatoriske emner:
* Arbejde
* Uddannelse
* Hverdagsliv / medborgerskab

På vej til dansk - et alt i ét-system:
I 'På vej til dansk' er alt samlet i ét - her får du både tekster, dialoger, grammatik, sproglige øvelser, praktisk udtaletræning og lytteøvelser.

Indhold og emner:
Bogen er struktureret omkring kommunikative mål inden for emnerne: præsentation, familie, hverdag og weekend, mad og indkøb, sundhed og livsstil, bolig og lokalområde, uddannelse og arbejde. Herudover er der nogle mindre afsnit: I klassen, klokken, måneder og datoer, med bussen, vejr og geografi og Danmark. Teksterne i bogen er relevante og vedkommende og lægger op til interessante samtaler og udvekslinger.

Hvert kapitel afsluttes med et lille selvstændigt mundtligt oplæg om det aktuelle emne.

Sproget:
Der arbejdes i bogen med et naturligt og funktionelt hverdagssprog, og ordforrådet er relevant og umiddelbart anvendeligt. De sproglige strukturer er enkle og niveausvarende.

Arbejdsform:
Materialet lægger op til stor kursistaktivitet. En stor del af bogens øvelser og opgaver løses som mundtligt pararbejde med underviseren i en mere tilbagetrukket rolle. De mange stilladser og modeller såvel som de tilhørende lydfiler samt rettenøglen giver god mulighed for selvstændigt arbejde med stoffet.

Repetitionskort:
Til systemet hører over 100 sider repetitionskort, som supplerer og giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet på. Repetitionskortene kan frit hentes på nettet (se ovenfor). De printes ud og klippes fra hinanden og bruges som afsæt for udvekslinger mellem kursisterne på kryds og tværs i klasserummet, parvis eller i mindre grupper. Hent frit her på siden (ovenfor).

Udtale:
Udtale prioriteres højt i bogen og medtages helt fra start. Som hjælp til det meget vigtige arbejde med den praktiske udtaletræning er tekster og dialoger indtalt med pause til den studerende. Teksterne i bogen er endvidere forsynet med trykstreger som støtte for arbejdet med tryk og rytme.

Lydfiler:
Lydfilerne til bogens tekster har fortløbende numre og er markeret med et lydikon. De kan frit hentes - afspilles / downloades fra nettet (se ovenfor). Visse lydfiler anvendes til lytteforståelse, andre er tilrettelagt, så de også giver mulighed for prakisk udtaletræning.

'På vej til dansk', 128 s., ill. ISBN 978-87-91909-28-3Forlaget Synope   |   Randager 90   |   DK 2620 Albertslund
+45 7020 2810   |   www.synope.dk   |   forlaget@synope.dk  |  CVR 26022185